ceny tuczników

To koniec spadków cen tuczników na europejskim rynku, nadchodzi stabilizacja. Nadwyżka żywca wieprzowego, która wytworzyła się w okresie świątecznym została już zagospodarowana – informuje Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Ceny tuczników w Niemczech obniżyły się w ciągu ostatniego miesiąca o 21 centów (w przeliczeniu na wagę tuszy). Jednak wygląda na to, że to już koniec spadków cen tuczników. Tydzień temu w notowaniach VEZG cena pozostała bez zmian – 1,82 €/kg (wbc). Nasze krajowe zakłady podążając za cenowym trendem w Niemczech utrzymały notowania tuczników na poziomie sprzed tygodnia.
Uczestnicy rynku czekają na kolejny impuls do wzrostów cen. W Niderlandach i Danii rynki wieprzowiny notują pozytywne sygnały. W tych krajach cena tuczników wzrosła o 1 cent, jak informuje ISN. Eksport unijnej wieprzowiny do Chin wykazuje stabilny wysoki poziom – podaje Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej (POL-PIG).

Skąd te zwyżki cen tuczników?

Wysokie ceny tuczników w tym roku to efekt spadku pogłowia i ubojów trzody chlewnej w UE oraz pojawienia się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich. Dalsze rozprzestrzenianie się tej choroby przyczynia się do wzrostu popytu zgłaszanego przez te kraje. A co za tym idzie – do zwiększenia eksportu wieprzowiny m.in. z krajów Unii Europejskiej.
W okresie od stycznia do końca września eksport produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich zwiększył się o 16,2 proc., w tym mięsa o 19,7 proc. Nominalny wzrost eksportu produktów wieprzowych wyniósł 470 tys. t w wadze poubojowej, w tym mięsa 383 tys. t. W okresie I-IX 2019 r. eksport z UE-28 do Chin zwiększył się o 55 proc. (o 546 tys. t), do Japonii o 7 proc. (o 23 tys. t), a do Wietnamu o 28 proc. (o 16 tys. t) – zaznacza Danuta Zawadzka z IERiGŻ.

Wysokie ceny tuczników w tym roku to efekt spadku pogłowia i ubojów trzody chlewnej w UE oraz pojawienia się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich.

Rośnie eksport, spada liczba ubojów

Obok wzrostu eksportu obserwujemy spadek liczby ubojów w wielu krajach UE. Jak podaje IERiGŻ, w okresie od stycznia do końca sierpnia uboje wyrażone w sztukach były o 1,5 proc. mniejsze niż przed rokiem. Duży ich spadek miał miejsce w Danii (o 6,6 proc).
W Niemczech uboje trzody zmniejszyły się o 3,4 proc., w Belgii o 4,6 proc., w Austrii o 2,1 proc., na Węgrzech o 2,3 proc., a we Francji o 0,4 proc.. Największy wzrost ubojów nastąpił na Litwie (o 11,6 proc.) – czytamy w biuletynie „Rynek rolny” IERiGŻ.

Źródło: POL-PIG/MRiRW/IERiGŻ