jakie są ceny mleka

Koniunktura na światowym rynku mleka w pierwszym półroczu tego roku była dobra. Przełożyło się to na ceny skupu mleka w Polsce, które utrzymują się na wysokim poziomie.

Jak podaje IERiGŻ w efekcie rosnącego popytu importowego w krajach rozwijających się światowe ceny trwałych produktów mlecznych w pierwszym półroczu 2019 roku były wysokie.
Dość niskie były jedynie ceny masła na giełdach Europy Zachodniej, co jest efektem wzrostu produkcji w UE. Osiągnęły one poziom 3968 EUR/t w czerwcu 2019 roku (- 5 proc. w skali miesiąca). Ceny masła na giełdzie w Oceanii utrzymywały się na wysokim poziomie (4261 EUR/t), jednak po raz pierwszy od grudnia 2018 r. obniżyły w skali miesiąca (-15 proc.).

Ceny mleka w Polsce

Dobra koniunktura na światowym rynku mleka przełożyła się na rynek krajowy. Od początku roku ceny mleka w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie.
W maju, wobec zwiększenia dostaw mleka do 1,06 mld l, tj. o 4,2 proc. w skali miesiąca i o 1 proc.w skali roku, ceny skupu spadły o 0,9 proc. w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wzrosły jednak o 4,2 proc. w relacji do maja 2018 r.    i wyniosły 134,64 zł/hl – informuje Teresa Zdziarska z IERiGŻ.

Wzrost cen krów dojnych

5,01 mld l – tyle mleka dostarczyli rolnicy do mleczarni przez pięć pierwszych miesięcy tego roku. To o 3 proc. więcej niż w poprzednim roku. Przeciętny poziom cen skupu wyniósł 137,38 zł/hl (+2 proc.).
Towarzyszył temu wzrost średniego poziomu targowiskowych cen krów dojnych o 11,1 proc. do 3359 zł/szt. i jałówek 1-rocznych o 14,4 proc. do 2447 zł/szt – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek rolny: lipiec – sierpień 2019”.

Eksport vs. import

Eksport artykułów mleczarskich wyższy niż przed rokiem. Od stycznia do kwietnia 2019 roku osiągnął poziom 1,50 mld l w ekwiwalencie mleka surowego (+ 0,7 proc.). Znacznie bardziej zwiększył się eksport mleka w proszku (+26 proc.). To efekt poprawy opłacalności eksportu i wzrostu krajowej produkcji.
Spadł natomiast import (-3 proc.) do 603,0 mln l w przeliczeniu na mleko surowe. Jego wartość wzrosła do 347,8 mln EUR (+11 proc.) w wyniku wyższych niż przed rokiem cen transakcyjnych wszystkich przetworów. Rezultat – ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych wynosząca 899,2 mln l (+3 proc.) w ekwiwalencie surowca.
Źródło: IERiGŻ/ MRiRW

Zobacz więcej: