ceny mleka

Cena płacona rolnikom za mleko odstawiane do spółdzielni mleczarskich wyniosła w grudniu średnio 1,40 zł, czyli o kilka groszy mniej niż rok temu. Wzrosła natomiast produkcja mleka, która może wynieść nawet 11 mld 600 mln l.

Cena skupu mleka w grudniu 2018 w porównaniu z listopadem bez większych zmian, wyniosła 1,40 zł/l. To o 8 proc. mniej niż przed rokiem. Najwięcej za mleko dostawali rolnicy z województw: podlaskiego (1,47 zł/l), opolskiego (1,43 zł/l) oraz zachodniopomorskiego (1,43 zł/l). Natomiast mleko w skupie było najtańsze w województwach: małopolskim (1,26 zł/l), łódzkim (1,27 zł/l) i świętokrzyskim (1,31 zł/l).

Wzrost skupu mleka

W okresie od stycznia do listopada 2018 roku mleczarnie zakupiły 10,63 mld l mleka (o prawie 2,5 proc. więcej niż w poprzednim roku). W tym czasie przeciętny poziom cen skupu obniżył się o 2,5 proc. do 133,57 zł/hl. Obniżyły się również ceny targowiskowe jednorocznych jałówek (2208 zł/szt.), natomiast ceny krów dojnych poszły nieznacznie w górę (3052 zł/szt.).
Od stycznia do października ubiegłego roku odnotowano wzrost skupu mleka (o prawie 2,5 proc.), zwiększenie importu mleka i śmietany do przetwórstwa (10,5 proc.). W efekcie zakłady mleczarskie zwiększyły produkcję wielu grup artykułów mleczarskich. Są to m.in. napoje mleczne inne niż jogurt, mleko zagęszczone, masło i tłuszcze mleczne, sery dojrzewające, śmietana, twarogi. Obniżyła się natomiast produkcja m.in. pełnego mleka w proszku, mleka płynnego, jogurtów i pozostałych serów.

Ceny mleka na światowych giełdach

Na giełdach Europy Zachodniej, w grudniu 2018 roku widoczna była dalsza obniżka cen trwałych artykułów mleczarskich. Masło staniało do 4353 EUR/tonę (- 2,5 proc.), mleko pełne w proszku PMP do 2708 EUR/tonę (- 0,7 proc.), a ser Cheddar do 3117 EUR/tonę (- 2,5 proc.). Jedynie mleko odtłuszczone w proszku OMP wzrosło do 1688 EUR/tonę, czyli aż o 6 proc. w porównaniu z listopadem.
Z uwagi na wzrost produkcji mleka i jego przetworów na świecie oraz duże zapasy chudego mleka w proszku w krajach unijnych, w 2018 roku średni poziom cen podstawowych produktów mlecznych w Europie był niższy niż w 2017 r. Średnioroczne ceny OMP spadły o 15 proc., PMP o 6,8 proc., sera Cheddar o 3,9 proc., a masła o 1,9 proc.czytamy w publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Rynek rolny – styczeń”.

Eksport i import

Od stycznia do października eksport artykułów mleczarskich zwiększył się o 9 proc. do 3,8 mld l w ekwiwalencie surowego mleka. Wzrósł również import do 1,57 mld l (+ 7,6 proc.). W rezultacie nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 2,23 mld l (w przeliczeniu na mleko surowe).
Wartościowe wyniki handlu zagranicznego były mniej korzystne, z powodu niższych niż przed rokiem cen transakcyjnych większości produktów mlecznych. Wpływy z eksportu wzrosły o 0,7 proc. do 1,89 mld EUR, a wydatki na import o 0,1 proc. do 0,83 mld EUR, wobec czego dodatnie saldo obrotów zwiększyło się o 1,2 proc. do 1,06 mld EURpodaje IERiGŻ.

Źródło: „Rynek rolny – styczeń”, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, GUS.