simentale żywienie

Jakie korzyści wynikają z hodowli simentali? Jak żywić bydło tej rasy? Jak wygląda ich rozród? Przeczytaj drugą część artykułu!

Simentale charakteryzują się nie tylko dobrą wydajnością, ale też i wysokim potencjałem opasowym. Buhajki czystej rasy, czy też pochodzące z krzyżowania towarowego, uzyskują wysokie przyrosty dobowe, zazwyczaj są spokojniejsze niż buhaje holsztyńsko-fryzyjskie, mają dobre umięśnienie, a co za tym idzie mięsność zwykle kształtuje się w przedziale 57–59 % .

simentale

Rasę tę charakteryzuje wysokie wykorzystanie pasz objętościowych. Fot. Adobe Stock

Żywienie simentali

Rasę, jak wcześniej wspomniano, charakteryzuje wysokie wykorzystanie pasz objętościowych, nawet tych gorszej jakości. Często w ich żywieniu znajdują się sianokiszonki z TUZ oraz odpady przemysłu gorzelniano-browarnianego. Niestety jeżeli chodzi o żeńską cześć populacji tej rasy cechuje się ona dobrymi przyrostami, lecz proporcjonalnie do czasu trwania opasu wzrasta otłuszczenie tusz, co może skutkować niższą klasą mięsności. Lepszy zysk ekonomiczny uzyskamy wówczas sprzedając takie sztuki na tzw. ,,wagę żywą”.

Buhajki czystej rasy, czy też pochodzące z krzyżowania towarowego, uzyskują wysokie przyrosty dobowe, zazwyczaj są spokojniejsze niż buhaje holsztyńsko-fryzyjskie, mają dobre umięśnienie, a co za tym idzie mięsność zwykle kształtuje się w przedziale 57–59 % .

Żywienie krów simental w okresie okołoporodowym

Krowy zbyt intensywnie żywione paszami wysokoenergetycznymi bardzo łatwo ulegają zatuczeniu. Daje to dodatkowy zysk jeżeli owe sztuki są przeznaczone na opas i sprzedaż, ponieważ bardzo często za taką sztukę rolnik otrzyma zapłatę będącą równowartością jałowicy wysokocielnej. Sprawa się komplikuje kiedy jest to sztuka będąca w ciąży, przeznaczona do dalszego użytkowania. Dlatego warto przed zbliżającym się porodem rozpocząć podawanie dodatków wspomagających pracę wątroby oraz działających wspierająco na cały organizm okołoporodowych sztuk. Zaliczamy do nich glukozę oraz substancje chronione przed rozkładem w żwaczu takie jak: chroniona metionina, niacyna, L-karnityna oraz chlorek choliny. Stosowane w żywieniu wysokoprodukcyjnych krów mlecznych ograniczają występowanie ketozy, poprawiają wskaźniki produkcyjne i zdrowotne krów. Składniki te znajdziemy w nowoczesnym i skutecznym produkcie Dairy Safe, który wspomaga w okresie okołoporodowym krowy wszystkich ras, pomagając bezproblemowo wejść w okres laktacji i dojść do jej szczytu zarówno odpornym simentalom, jak i wybitnie mlecznym holsztyno-fryzom.

rozród krów mlecznych

Specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla krów. Fot. Josera

Chów rasy simental

Simental, jak zostało wcześniej wspomniane, bardzo dobrze czuje się w swoim ojczystym krajobrazie, czyli na terenie pastwisk i łąk górskich. Zwierzęta tej rasy również dobrze aklimatyzują się w północnych regionach kraju. Wykorzystują one gorszej jakości łąki, szczególnie polecane dla jałowic. Dają im one dużą swobodę ruchu i nie predysponują do zapasania, co jest szczególnie istotne podczas pierwszych porodów. Idealne uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów pozwolą zaspokoić lizawki Josera. Dla młodszych sztuk, intensywnie rosnących, polecana jest Mineraleimer Plus, natomiast dla sztuk zasuszonych i jałówek cielnych wypasanych na użytkach ubogich w fosfor polecamy Phosphoreimer, które uzupełni braki tego ważnego pierwiastka.

Rozród simentali

Warto nieco więcej wspomnieć na temat porodów simentali. Cielęta rodząc się mają zwykle masę ciała wynoszącą około 40–45 kg (Litwińczuk i wsp. 2006), co w większości nie stanowi problemu u dobrze wyrośniętych sztuk. Ewentualne komplikacje pojawiają się w momentach, gdy bilans energetyczny w okresie zasuszenia w przypadku krów oraz ostatnich 2 miesięcy w przypadku jałowic, był na zbyt wysokim poziomie, a sztuki były utrzymywane w systemie uwięziowym. Mamy wtedy do czynienia z otłuszczoną sztuką, której BCS niejednokrotnie przekracza 4,5 pkt, drogi rodne są otoczone tkanką tłuszczową. Zwykle takie zwierzęta są też mniej ruchliwe, łatwiej się męczą, nie mają takiej siły wyparcia płodu jak ma to miejsce u krów prawidłowo żywionych. Cielęta pochodzące z takich ciąż bardzo często są nadmiernie wyrośnięte, z mocno rozrośniętą głową, kłębem i zadem, co bardzo utrudnia i komplikuje poród. Jeżeli chodzi o krzyżowanie towarowe to simentale nie są polecane do krycia jałówek oraz krów wieloródek, które miały już wcześniej ciężkie porody. W czystej rasie i przy odpowiednio zbilansowanym żywieniu porody krów rasy simental przebiegają samodzielnie, łatwo lub z niewielką ingerencją człowieka, również u pierworódek.

Troskliwość matek rasy simental

Mamki tej rasy, niezależnie w jakim typie był selekcjonowane cechują się wysoką troskliwością i opiekuńczością wobec cieląt. Krowy po porodzie zazwyczaj są łagodne i łaskawe wobec swoich opiekunów, natomiast obce osoby, psy lub nieznane zapachy mogą spowodować u nich niepokój i zdenerwowanie. Jedną z wartych naśladowania praktyk jest podanie krowie po porodzie smakowitego, wysoko energetyzującego pójła Vitaltrunk oraz podsunięcie do wylizania cielęcia. Pobudzi to krążenie krwi u świeżo urodzonego cielęcia. Następnie należy zabrać cielę do wydezynfekowanego cielętnika (jeżeli krowa ma być użytkowana mlecznie). Dłuższe pozostawienie przy krowie spowoduje wzrost więzi między matką a dzieckiem, co z kolei wiąże się z dużą traumą przy późniejszym oddzieleniu. Cielęta charakteryzują się wysoką zdrowotnością i odpornością na choroby.

simentale

Mamki rasy simental, niezależnie w jakim typie był selekcjonowane cechują się wysoką troskliwością i opiekuńczością wobec cieląt. Fot. Adobe Stock

Charakter i wytrzymałość simentali

Simentale cechują się z reguły spokojnym usposobieniem, szybko się uczą, są ciekawskie, lubią towarzystwo i idealnie odnajdują się w stadzie. Najwyższe miejsce w hierarchii stada zawsze zajmuje najsilniejsza sztuka, lecz nie zawsze jest to najstarszy osobnik. Zwierzęta charakteryzują się dużymi, ostro zakończonymi rogami, które potrafią idealnie wykorzystywać podczas rywalizacji o przywództwo w stadzie czy też jako obronę przed drapieżnikami. W momencie wtargnięcia drapieżnika na teren pastwiska na początku z zaciekawieniem obserwują, niekiedy podbiegają, a gdy czują niepokój wtedy przystępują do odpędzania intruza.

Podsumowując…

Simental to rasa zyskująca coraz większe uznanie wśród hodowców, którzy poznali jej wszystkie zalety. Warto, decydując się na jej użytkowanie, przeanalizować wiele aspektów. Podstawa to oczywiście dobrostan i żywienie. Kalkulując wszystkie korzyści jakie może nam przynieść hodowla tej ciekawej rasy, dojdziemy do własnych wniosków, czy postawić na wysokowydajne i wymagające rasy (np. Hf), czy może te z nieco niższą wydajnością, ale za to odporniejsze i posiadające niższe wymagania żywieniowe, jak simental.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat żywienia bydła? Czekamy na Twoje pytania!

Mateusz Moch, Żywieniowiec Josera

m.moch@josera.pl+48 662 113 100

Źródła:

  • PFHBiPM (2020). Ocena i hodowla bydła mlecznego za rok 2019.
  • Choroszy B., Choroszy Z. (2013). Hodowla bydła simentalskiego w wybranych krajach członkowskich Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego. Wiadomości Zootechniczne, R. LI, 4: 83–90.
  • Choroszy B., Choroszy Z. (2016). Bydło simentalskie w Polsce na przestrzeni wieków. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 4:131–137.
  • Litwińczuk Z., Chabuz W. Stanek P., Jankowski P. (2006). Bydło simentalskie w Polsce. Przegląd Hodowlany, 9: 22–26.